GOODBYE KANSAS: GENOMFÖR STRUKTURÅTGÄRDER OCH BESPARINGAR

2022-11-18 07:39:12

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen för Goodbye Kansas har beslutat att genomföra ett antal strukturåtgärder för att skapa förutsättningar "för en uthålligt sund och värdeskapande utveckling av bolaget."

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Det geopolitiska läget som direkt inverkar på kapital- och transaktionsmarknader har emellertid påverkat bolagets förutsättningar att utveckla verksamheter och projekt jämte den växande studioverksamheten. Balansräkningen är ansträngd och synergier mellan studioverksamheten och övriga verksamheter bedöms som begränsade. Styrelsen och ledning har genomfört en grundlig strategisk översyn av verksamhetsinriktningen", skriver bolaget.

Den beslutade inriktningen blir på en renodling av verksamheten med fokus på studioverksamheten, som bedöms ha goda möjligheter att bygga ett internationellt ledande bolag för långsiktig lönsam tillväxt.

Beslutet omfattas även av nya finansiella mål om en genomsnittlig årlig försäljningstillväxt på 20 procent och en ebitda-marginal som överstiger 10 procent senast 2024.

Då fokus nu ligger på studioverksamheten kommer Goodbye Kansas, som tidigare delvis kommunicerats, avyttra eller avveckla övriga verksamheter, under ordnade former.

"Vi har tidigare kommunicerat en planerad avyttring av Sayduck samt en strategisk utvärdering av Vobling. I tillägg till dessa processer kommer vi även se över möjligheterna att avyttra Infinite Entertainment inom affärsområdet IP & Products samt Plotagon i affärsområdet Games & Apps. Medel från avyttringar kommer att återinvesteras i studioverksamheten", heter det.

Parallellt har ett nytt kostnadsoptimeringsprogram initierats som har potential att sänka kostnaderna med 15-20 miljoner kronor årligen, enligt bolaget.Direkt-SE