GOMSPACE: RÖRELSERESULTAT -14,1 MLN KR 1 KV (4,2)

2023-05-26 08:07:36

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nanosatellitbolaget Gomspace redovisar ett rörelseresultat på -14,1 miljoner kronor för det första kvartalet 2023 (4,2).

Nettoomsättningen blev 78,2 miljoner kronor (78,4). Orderingången uppgick till 33,5 miljoner kronor (41,5).

Resultatet efter skatt var -14,4 miljoner kronor (3,4).

Gomspace har ändrat sin modell för guidning från omsättning och rörelseresultat till fokus på fritt kassaflöde.

Bolaget räknar med ett positivt scenario för fritt kassaflöde under andra halvåret 2024, med antagandet att produktförsäljningen ökar, åtagandena i Nordamerika blir framgångsrika och att portföljmixen av kundprojekt blir mer lönsam.Direkt-SE