GOMSPACE: BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION 122 MLN KR, KURS 1:30 KR

2023-03-17 18:11:08

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nanosatellitbolaget Gomspace har beslutat om en företrädesemission på cirka 122 miljoner kronor till teckningskurs 1:30 kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden motsvarande cirka 44 procent av emissionen genom det konvertibla lån som Gomspace har erhållit från ett konsortium bestående av bland andra bolagets största aktieägare The Hargreaves Family No 14 Settlement och styrelseledamöter samt ledande befattningshavare i bolaget.

I november 2022 meddelade styrelsen i Gomspace sin avsikt att genomföra en företrädesemission om cirka 100-125 miljoner kronor.Direkt-SE