Bankfrossan Den amerikanska storbanken Goldman Sachs tror inte att USA:s finansdepartement, Fed eller FDIC kommer att kunna stärka den implicita insättningsgarantin bortom där den är i dag. Det framgår av ett kundbrev.

Federal Deposit Insurance Corp, FDIC, är den amerikanska myndigheten för insättningsgarantin.

Goldman Sachs USA-team konstaterar att två veckor efter att stressen i banksystemet inleddes har presidenten Joe Biden, finansminister Janet Yellen och Fed-chefen Jerome Powell förfinat regeringens budskap och tydliggjort att i princip alla insättare sannolikt kommer att vara skyddade i samtliga fall, hos alla banker.

”Emellertid hindrar begränsningar för FDIC:s behörighet dem från att eliminera all osäkerhet genom att göra den obegränsade garantin explicit. Det verkar osannolikt att finansdepartementet, Fed eller FDIC på ett meningsfullt sätt kommer att kunna stärka FDIC:s implicita garanti bortom var den nu står”, skriver ekonomerna.

De tror fortsatt att finansdepartementet har kapacitet att ge en ”backstop” för oförsäkrade insättningar om det skulle bli nödvändigt.

”Den senaste veckan visade dock att det politiska hindret för att göra det är stort. Finansminister Yellens ståndpunkt om unilaterala finanspolitiska åtgärder var otvetydig. Även om vi inte helt skulle utesluta agerande från finansdepartementet om den akuta bankstressen återvänder, verkar sannolikheten för ensidiga åtgärder från finansdepartementet mycket låg”, enligt Goldman Sachs.

De gör bedömningen att kongressen är den enda rimliga källan till en bred explicit garanti för oförsäkrade insättningar. Men även om sannolikheten för åtgärder från kongressen för en insättningsförsäkring har ökat något är den fortfarande ganska låg. Medan ett antal demokratiska lagstiftare har uttryckt stöd för att höja gränsen för insättningsförsäkring, har många republikanska lagstiftare uttryckt skepsis, och vissa är tydligt emot.

De ser också svårigheter med att reformera insättningsgarantin på medellång sikt – de närmaste månaderna – eftersom det skulle vara svårt att få tillräckligt stöd kring regeländringar som, om man höjde garantin för en viss sorts insättningar, sannolikt även skulle påverka andra insättningsgarantier.