Fed Goldman Sachs höjer sin prognos för Federal Reserves räntehöjningar i september och oktober. De räknar nu med att Fed höjer med 75 punkter i september och 50 punkter i november, tidigare var prognoserna 50 respektive 25 punkter. Prognosen för december lämnas oförändrad på +25 punkter. Det Skriver Goldman Sachsekonomerna, under ledning av Jan Hatzius, i ett kundbrev.

Ekonomerna noterar att Fedchefen Jerome Powell i samband med julimötet lade fram skäl för att dämpa takten i åtstramningarna. Sedan dess har inkommande data kommit in ungefär i linje med förväntningarna, ”eller till och med lite stödjande än väntat för skälen för att sakta in”.

”Men Fedledamöter har låtit hökaktiga den senaste tiden och har verkat antyda att framstegen med att tämja inflationen inte har varit så enhetliga eller så snabba som de hade velat”, skriver Goldman Sachs-ekonomerna.

De noterar samtidigt att onsdagens artikel i Wall Street Journal, om att ”Fed verkar vara på väg att höja räntan med ytterligare 0,75 procentenheter denna månad” sannolikt är en vink från Fedledningen om att en 75.punkterhöjning kommer vid septembermötet.

”Vi tror därför nu att Fed kommer att senarelägga sin plan att bromsa in”, skriver GS-ekonomerna.

De konstaterar samtidigt att marknaden nu prisar in ungefär en räntehöjningsbana på 75, 50 respektive 25 punkter för de kommande tre FOMC-mötena.

”Det bör räcka för att hålla tillväxten på en bana solitt under trend under andra halvåret 2022”, skriver ekonomerna.

”Hur nedåttrycket från stramare finansiella förhållanden kommer att summeras ut mot andra tillväxtimpulser 2023 är mer osäkert, och vi kan tänka oss att höjningscykeln fortsätter bortom detta år”, fortsätter de.