Börs Börsuppgången i USA har till stor del drivits av fem enskilda aktier. Det visare en analys från Goldman Sachs.

Det handlar om Microsoft, Google, Apple, Nvidia och Tesla som tillsammans svarat för 51 procent av S&P-500-indexets ökning sedan april.

Ser man på utvecklingen sedan årsskiftet står de fem bolagen för en tredjedel av indexets ökning.

Men koncentrationen av aktier kan göra att risken ökar, säger David Kostin, chefsstrateg på Goldman Sachs, till Yahoo Finance.

”Efter perioder där marknadsbredden smalnat av, som vi sett nu, så har aktier historiskt sett fått svagare avkastning”, säger Kostin.

Sedan 1980 har vi sett elva liknande situationer och därefter har S&P 500 gett en avkastning under medel de följande tre, sex och tolv månaderna, enligt Kostin.

Samtidigt anser han att det inte ligger någon större nedgång i korten.

”Det är framförallt är oväntade faktorer som skapar de kraftigaste nedgångarna och sådana faktorer är förstås omöjliga att förutspå. Men makromiljön visar inte på någon större risk för en bred nedgång de kommande månaderna. Risken för recession är låg. Dessutom fortsätter vinsterna att överträffa förväntningarna. När det gäller räntorna så kommer de förvisso att stiga framöver men fortsatt ligga på en låg nivå”, säger Kostin.