Börsen Goldman Sachs räknar med att USA:s ekonomiska tillväxt kommer att bromsa in markant under 2022 när återhämtningen för tjänstesektorn avtar. Det framgår av en ny prognos på måndagen, enligt Bloomberg News.

Banken sänker också sina prognoser för BNP under tredje och fjärde kvartalet i år med en procentenhet, till 8,5 respektive 5,0 procent. För nästa år pekar prognosen mot att tillväxttakten fortsätter att dämpas och nå trendtillväxt under andra halvåret.

Jan Hatzius, Goldman Sachs chefekonom för USA, noterar i ett kundbrev att bankens prognos för innevarande år fram till för några månader sedan utmärkte sig genom att ligga väl över konsensusprognosen, men nu skiljer sig i stället Goldman Sachs från konsensusbedömningen genom den kraftiga inbromsning de väntar under den kommande 18-månadersperioden.

Det är främst den fortsatta spridningen av coronaviruset som ligger bakom de sänkta prognoserna. Det kan dröja längre tid innan det blir aktuellt med live-underhållning och innan nöjesparker kan öppna, och det kan dröja längre än väntat innan personal återvänder till kontoren.

”Det står allt mer klart att även om massvaccineringarna har haft en enorm effekt på aktiviteten i tjänstesektorn så är det orealistiskt att räkna med att virusoron omedelbart ska försvinna fullständigt”, skriver Goldman Sachs-ekonomerna i prognosen.