USA Det amerikanska skuldtaket ser mer riskfyllt ut än vanligt, enligt investmentbanken Goldman Sachs. Ett misslyckande att höja skuldtaket skulle få allvarliga negativa konsekvenser.

I en analys skriver bankens USA-ekonomer att de bedömer att det amerikanska finansdepartementet behöver höja taket för skulden före mitten av oktober, även om det är möjligt att finansdepartementet kan sköta sina åtaganden under den nuvarande gränsen till slutet av oktober.

”Det är möjligt, men inte troligt, att finansdepartementet kan fortsätta att göra alla schemalagda betalningar till någon gång i början av november om underskottet är mindre än väntat”, skriver de.

Enligt ekonomerna finns det två procedurvägar som demokratiska kongressledare kan ta för att höja skuldgränsen, men det är inte lätt. Demokraterna skulle inte behöva republikanskt stöd om de använder ”reconciliation process”, men de skulle då möta ett antal andra procedurella och politiska nackdelar. Att villkora en suspendering av skuldtaket till kommande utgiftslagstiftning ser mer troligt ut, ”men det kanske inte lyckas och kan leda till en nedstängning”.

”Ett misslyckande med att höja skuldtaket skulle få allvarliga negativa konsekvenser. Även om det verkar troligt att finansdepartementet skulle fortsätta att lösa ut förfallna statspapper och göra kupongbetalningar”, framhåller ekonomerna och konstaterar att om kongressen inte höjer skuldtaket inom tidsfristen skulle finansdepartementet behöva stoppa mer än 40 procent av förväntade betalningar, inklusive vissa betalningar till hushåll.

Utöver den direkta effekten kan skuldtaket också påverka de finanspolitiska utsikterna på medellång sikt, enligt Goldman Sachs.

”Vi förväntar oss redan att det demokratiska skattepaketet ska minskas från de föreslagna 3.500 miljarder dollar/10 år i nya utgifter till 2.500 miljarder dollar, vilket kompenseras av cirka 1.500 miljarder dollar i nya skatteintäkter. Även om det inte nödvändigtvis finns en direkt koppling mellan skuldtaket och skattepaketet, så ju mer dessa frågor trasslar in sig desto mer press kan komma från mitten-Demokraterna att minska storleken på skattepaketet”, tror ekonomerna.

I förra veckan varnade USA:s finansminister Janet Yellen i ett brev till kongressen om att finansdepartementets extraordinära åtgärder för att undvika skuldtaket kan ta slut under oktober.

Finansministern påpekade i brevet att tidigare episoder där kongressen har väntat till sista stund med att höja skuldtaket ”kan orsaka allvarlig skada för företagens och hushållens förtroende, höja kortfristiga lånekostnader för skattebetalarna och påverka USA:s kreditbetyg negativt”.