Aktietips Industrikoncernen Duroc är ett potentiellt fynd, men marknaden misstror ännu bolagets förmåga att uthålligt prestera. Sammantaget är aktien dock en bra turn-around-kandidat för chanstagare.

Det finns två sidor av myntet i industri- och handelsbolaget Duroc. Å ena sidan ser p/e-talet ut att vara riktigt låga 9 efter att vinsten fyrfaldigades under det senaste kvartalet. Å andra sidan förskräcker historiken med majoriteten förlustår det senaste decenniet.

Dessutom har det just avslutade räkenskapsåret juli 2017-juni 2018 ett uppblåst resultat. Dels är det så kallad upplösning av negativ goodwill från förvärvet Cresco och dels avdragsgilla förluster som gör nettoresultatet bättre.

Tar vi rörelsevinsten på helåret och drar av den goodwillrelaterade engångsposten på 31 miljoner kr ökade resultatet bara marginellt till 85 miljoner kr. Exkluderar vi jämförelsestörande kostnader på 8,5 miljoner, drar bort finansiella kostnader och räknar med en vanlig bolagsskatt är vinsten per aktie ca 1,70 kr per aktie.

Att därför hävda att p/e-talet istället är drygt 17 är inte helt rättvist, även om förlustavdragen inte räcker hur länge som helst. Vi bör beakta det starka fjärde kvartalet där rörelsevinsten dubblades. Duroc tvingades till och med meddela marknaden innan rapporten att resultatet blev bättre än väntat. En så kallad omvänd vinstvarning.

Just nu går det nämligen riktigt bra för Duroc. Är det någon gång som bolaget ska kunna stiga under en längre tid på börsen är det nu när konjunkturen är stark. Även om vi drar bort ett schablonmässigt belopp för skatt från det senaste kvartalets vinst blir aktien ett fynd om bolagets två största affärsområden Fiber och Teknikhandel fortsätter leverera motsvarande även kommande kvartal.

P/e-talet hamnar då i bästa fall under 10 och då är värderingen misstänksamt billig. Duroc är ett potentiellt fynd, men marknaden misstror ännu bolagets förmåga att uthålligt prestera. Vd John Häger ser vd-kommentaren i rapporten ingen avmattning på bolagets marknader utan förväntar sig fortsatt god efterfrågan.

Duroc är sammantaget en bra turn-around-kandidat för chanstagare.