GN STORE NORD: ORGANISK TILLVÄXT 46% 1 KV, EBITA ÖKADE

2021-05-06 07:16:33

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Danska hörhjälpsbolaget GN Store Nords omsättning ökade med 39 procent till 4.110 miljoner danska kronor under det första kvartalet (2.967).

Den organiska tillväxten uppgick till 46 procent under kvartalet.

Ebita-resultatet förbättrades till 753 miljoner danska kronor (300), motsvarande en ebita-marginal på 18,3 procent (10,1).

Analytikerna hade räknat med intäkter på just 4.110 miljoner och ebita-resultat på 753 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning.

Vidare uppger GN Store Nord att det initierar ett nytt program för återköp av egna aktier för 2,5 miljarder danska kronor fram till den 8 mars 2022.

Bolaget bekräftar också sina prognoser, som höjdes den 14 april.

GN Store Nord räknar fortfarande med att tillväxten i vinsten per aktie för 2021 blir mer än 60 procent.

För GN Audio spås liksom tidigare den organiska intäktstillväxten för 2021 bli mer än 25 procent. Prognosen om en ebita-marginal på mer än 21 procent upprepas för GN Audio.

Även för det andra affärsområdet, GN Hearing, bekräftar bolaget tidigare prognoser.Direkt-SE