GLYCOREX: RÖRELSERESULTATET BLEV -4,0 MLN KR 1 KV (-5,3)

2022-05-24 08:13:27

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Transplantationsbolaget Glycorex redovisar ett rörelseresultat på -4,0 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (-5,3).

Resultatet efter skatt låg på -4,1 miljoner kronor (-5,3).

Nettoomsättningen uppgick till 6,8 miljoner kronor (4,9), en ökning med 39 procent.

"Utvecklingen är i linje med våra långsiktiga ambitioner att skapa en uthållig försäljningstillväxt och gör att vi är försiktigt optimistiska inför fortsättningen av 2022", skriver Glycorex vd Geert Nygaard i delårsrapporten.

Han pekar på att många av bolagets marknader utvecklades positivt under första kvartalet. I Europa ser Glycorex en tydligt ökande efterfrågan i takt med att effekterna av covid-19-pandemin fortsätter att klinga av. Under kvartalet var utvecklingen särskilt positiv i Nederländerna, Österrike och Singapore. Också Indien, som är en av Glycorex prioriterade tillväxtmarknader, fortsatte sin positiva utveckling, enligt vd.Direkt-SE