GLYCOREX: RÖRELSERESULTATET BLEV -0,4 MLN KR 3 KV (1,1)

2021-11-24 09:04:06

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Transplantationsbolaget Glycorex nettoomsättning uppgick till 8,6 miljoner kronor under tredje kvartalet 2021, jämfört med 8,7 miljoner motsvarande period i fjol.

Rörelseresultatet uppgick till -0,4 miljoner kronor (1,1) och nettoresultatet var -0,5 miljoner kronor (1,0).

Antalet sålda enheter ökade med 5,5 procent jämfört med samma period 2020. Skillnaden mot nettoomsättningen hänförs till en ökad försäljning på marknader med lägre prisbild, däribland Indien, skriver bolaget i delårsrapporten. Under kvartalet adderades 13 nya transplantationscentra i Indien.Direkt-SE