GLYCOREX: RESULTATET -5,3 MLN KR 1 KV EFTER LÄGRE OMSÄTTNING

2021-05-19 08:29:22

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Transplantationsbolaget Glycorex redovisar ett nettoresultat för det första kvartalet 2021 på -5,3 miljoner kronor (0,3).

Nettoomsättningen sjönk till 4,9 miljoner kronor (7,7). Covid-19-pandemin påverkade fortsatt försäljningen, men med stor variation mellan länder, uppger Glycorex.

I Europa återhämtade sig försäljningen under februari och mars med god utveckling i bland annat Spanien och Tjeckien, enligt bolaget.

"Även Frankrike står för stabil tillväxt. Tyskland hade en svag utveckling för kvartalet som helhet men uppvisade stark upphämtning i februari och mars", skriver vd Pontus Nobréus.

"Som tidigare rapporterats har försäljningen i Indien och Mexiko påverkats kraftigt av covid-19. Det var därför särskilt glädjande att Indien hade en försäljningsökning om 62 procent i kvartalet. Givet den senaste tidens kraftiga spridning av covid-19 i Indien är det dock svårt att bedöma transplantationsutvecklingen i landet den närmaste tiden. Mexiko har ett fortsatt besvärligt pandemiläge och detsamma gäller för Turkiet, vilket påverkar vår försäljning negativt i dessa länder", uppger Glycorex-chefen.

Efter utgången av kvartalet har bolaget fått fortsatt positiva signaler från marknaden, vilket inger optimism för framtiden, heter det.

"Vi gör i dagsläget bedömningen att antalet transplantationer kommer att återgå till normala nivåer när vaccinationsprogrammen väl får effekt. Därefter får vi möjlighet att fullfölja vår planerade marknadsexpansion. Exakt när detta kommer att inträffa är naturligtvis svårt att förutspå", skriver Pontus Nobréus.

Glycorex har under kvartalet fortsatt sin marknadsbearbetning inom blodbanks- och transfusionssegmentet med bolagets nya produkt för universell blodplasma (UBP).

"Kommersialiseringsarbetet för UBP kommer att fortgå i oförminskad takt med ambitionen att UBP under året ska komma att ingå i flera vetenskapliga publikationer. På utvecklingssidan prioriterar vi RA-projektet och vår målsättning är att under 2021 påbörja kliniska studier som vid positivt utfall kommer att ligga till grund för en kommande CE-märkning", uppger Pontus Nobréus.Direkt-SE