GLYCOREX: RESULTAT EFTER SKATT -2,6 MLN KR (+0,6) I 4 KV

2021-02-26 08:30:13

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Transplantationsbolaget Glycorex redovisar ett resultat efter skatt på -2,6 miljoner kronor (+0,6) i det fjärde kvartalet 2020

Omsättningen sjönk till 7,3 miljoner kronor (8,1).

I Europa har Glycorex sett en fortsatt återhämtning, där försäljningen i bolagets största marknad Tyskland växte med 18 procent.

Utanför Europa har bolaget sett negativ inverkan av pandemin, med undantag för Australien som fortsätter att växa.

Covid-19 uppges ha försenat Glycorex registreringsarbete i USA. Bolaget arbetar för att återuppta detta under 2021.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0 miljoner kronor (+2,2) med likvida medel om 49,3 miljoner kronor (15,6) vid rapportperiodens utgång.Direkt-SE