GLYCOREX: POTENTIAL UNIVERSELL BLODPLASMA ÖVER 1 MDR KR - VD

2021-06-02 10:48:03

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Transplantationsbolaget Glycorex bedömer att marknadspotentialen för produkten universell blodplasma ligger på över 1 miljarder kronor per år i EU.

Det säger Glycorex Transplantations vd Pontus Nobréus under sin presentation vid Redeye Growth Day.

Till skillnad från transplantationsmarknaden som beskrivs som en nischmarknad är marknaden för universell blodplasma en volymmarknad där bolaget kan komma att överväga att gå till marknaden tillsammans med en partner, enligt Pontus Nobréus.

För produkten Glycosorb-ABO vid njurtransplantationer över blodgruppsgränsen ligger den globala marknadspotentialen för levande donatorer enligt bolaget på 0,6 miljarder kronor.

Glycorex har hittills drabbats hårt under pandemin till följd av inställda operationer, men vd Pontus Nobréus uppger sig se tecken på en normalisering efter pandemin.Direkt-SE