GLYCOREX: PONTUS NOBRÉUS LÄMNAR VD-ROLLEN (OMS)

2021-06-16 06:59:13

(Omsändning: skickades första gången på tisdagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Transplantationsbolaget Glycorexs vd Pontus Nobréus lämnar sin roll i bolaget med omedelbar verkan.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen gör bedömningen att ett nytt ledarskap krävs för att bolaget ska kunna utvecklas i den takt som förväntas och nå sina långsiktiga mål.

Rekryteringsprocessen för en ersättare kommer att påbörjas omgående. Bolagets tidigare vd Johan Nilsson kommer vara tillförordnad vd under interimsperioden.Direkt-SE