GLYCOREX: PONTUS NOBRÉUS LÄMNAR VD-ROLLEN MED OMEDELNAR VERKAN

2021-06-15 19:56:19

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Transplantationsbolaget Glycorexs vd Pontus Nobréus lämnar sin roll i bolaget med omedelbar verkan.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen gör bedömningen att ett nytt ledarskap krävs för att bolaget ska kunna utvecklas i den takt som förväntas och nå sina långsiktiga mål.

Rekryteringsprocessen för en ersättare kommer att påbörjas omgående. Bolagets tidigare vd Johan Nilsson kommer vara tillförordnad vd under interimsperioden.Direkt-SE