GLYCOREX: ÖKAD OMSÄTTNING OCH FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2 KV

2021-08-25 08:28:21

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Glycorex nettoomsättning ökade till 8,0 miljoner kronor under andra kvartalet 2021, jämfört med 3,3 miljoner motsvarande period i fjol. Rörelseresultat och nettoresultat förbättrades till båda -2,3 miljoner kronor (-6,4 respektive -6,8).

"Efter en svag inledning på året har utvecklingen under andra kvartalet varit positiv med stigande efterfrågan på många marknader", skriver tillförordnad vd Johan Nilsson.

Starkast försäljningsåterhämtning efter ett covid-19-tyngt andra kvartal 2020 hade Glycorex i Tyskland, Spanien, Indien, Österrike, Schweiz och Singapore.

"Utvecklingen i Spanien är speciellt glädjande då vi redan per den 30 juni i år sålt 50 procent fler enheter dit än under hela året 2020 och även cirka 40 procent fler enheter än under hela året 2019. Till vår största marknad Tyskland såg vi en 74-procentig tillväxt", skriver Johan Nilsson.

Som tidigare meddelats är ambitionen med bolagets prelansering av UBP-produkten att låta referenskunder i Europa och USA utvärdera produkten.

Initialt har produkten utvärderats på covid-19-konvalescentplasma där man mätte påverkan på bland annat anti-covid-19-antikroppar, koagulationsfaktor VIII, fibrinogen och blodgrupp A- och B- antikroppsnivåer.

"Resultaten är bra och har banat väg för fortsatt utvärdering", heter det.

Även en större tysk blodbank avser presentera sina resultat under tidig höst. Här har man bland annat mätt eventuell påverkan i blodplasman på olika antikroppar specifika mot vanliga patogena virus efter behandling med produkten.

Härutöver har ett ledande centrum i USA utvärderat Glycorex UBP-produkt för framtagning av universellt helblod. Resultaten kommer att presenteras som posterpresentationer vid Society for the Advancement of Blood Management (SABM) runt 22–25 september och AABB runt den 17–19 oktober.

Angående Reumatoid artrit(RA)-projektet har detta löpt på som planerat under första halvåret 2021 och Glycorex planerar för en klinisk studie.Direkt-SE