Fonder I augusti noterade fonder ett sammanlagt nettoinflöde på 3,2 miljarder kronor. Aktiefonder och långa räntefonder hade nettoinsättningar, medan hedgefonder, korta räntefonder och blandfonder uppvisade nettouttag. Det framgår av Fondbolagens förenings månadsrapport.

”De ökade levnadskostnaderna fortsätter att pressa fondägarnas plånböcker med minskat utrymme för nysparande. Därför överraskar det mig positivt att de aktiva spararna under augusti sätter in mer pengar i fonder, än vad de tar ut. Att det är globala aktiefonder som fortsatt sticker ut med nettoinflöden säger något om vilken riskaptit som råder”, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under augusti med närmare 75 miljarder kronor och uppgick vid utgången av augusti till 6.131 miljarder.

Under augusti månad gjordes nettoinsättningar i fonder på totalt 3,2 miljarder kronor. Aktiefonder hade ett nettoinflöde på 4,5 miljarder och i långa räntefonder nettosparades 3,1 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från hedgefonder på 3,4 miljarder och från korta räntefonder på 0,8 miljarder. Även blandfonder uppvisade nettouttag på 0,2 miljarder kronor.

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoutflöde på totalt 21,4 miljarder kronor. Från aktiefonder uppgår nettouttagen till 28,6 miljarder.

aktiefonder-aug

aktiefonder-aug