Aktie Global Gaming redovisar preliminära siffror för det första kvartalet och drar tillbaka ett tidigare förslag om en utdelning om 3 kr per aktie. På börsen rasade aktien nästan 40 procent under första halvtimmen.

Det framgår av ett pressmeddelande som bettingbolaget, som är listat på First North och som bland annat driver varumärket Ninja Casino, skickade ut på söndagskvällen.

Den preliminära omsättningen under första kvartalet uppgår till cirka 163 miljoner kr, ned från 199 miljoner kr motsvarande period 2018.

Rörelseresultat för årets första kvartal ligger preliminärt på -45 miljoner kronor (29,2).

Bolaget pekar på utvecklingen på den svenska marknaden i och med omregleringen.

”Det stärkta konsumentskyddet med spelpaus.se och begränsningsregler för insättningar har tillsammans med statens lansering av ‘nya’ välkända konkurrenter inom casinosegmentet fått stora effekter på alla operatörers spelintäkter från detta segment. Marknaden har utvecklat sig på ett sätt och i en hastighet som möjligen varit svår att förutse och påverkar alla aktörer på den svenska marknaden. För Global Gaming med en majoritet av sina intäkter från Sverige blir effekten extra tydlig”, skriver Global Gaming.

Bolaget har tidigare satt i gång ett åtgärdsprogram, med syfte att anpassa kostnaderna. Detta arbete ska ”intensifieras” under innevarande kvartal, skriver bolaget.

Den indragna utdelningen motiveras med att ”styrelsen ser att en stark kassa kommer innebära stora möjligheter att vara aktiv i det fortsatta arbetet med att bygga bolagets långsiktiga affär, både i Sverige samt i andra länder, och att likvida medel möjliggör för verksamheten att snabbare ställa om till de nya förutsättningarna”.

Bolaget betonar att den tidigare utdelningspolicyn ligger fast.

Aktien i Global Gaming föll med 40 procent till strax under 18 kr den 28 februari efter bolagets rapport för fjärde kvartalet som visade ett rörelseresultat på 18 miljoner kr, ned från 42 miljoner motsvarande period 2017. Kursfallet fortsatte efterföljande dag vilket fick bolaget att gå ut med en kommentar:

”Jag tycker att det som har hänt de senaste två dagarna har varit en kraftig överreaktion på det som omsättningsmässigt har varit det näst bästa kvartalet i företagets historia”, sade bolagets vd Joacim Möller i ett pressmeddelande den 1 mars.