Fonder Max Mittereggers fond Gladiator tas över av Adrigo som ingår i East Capital Group. Mitteregger kliver av som förvaltare men kommer att stanna kvar som senior advisor.

Enligt ett pressmeddelande kommer fonderna Adrigo Small & Midcap och Gladiator slås samman under Adrigos förvaltning. Genom sammanslagningen stärker såväl Adrigo som East Capital Group (där Adrigo ingår) sina positioner ytterligare genom breddning av portföljen med fokus på alternativa investeringar.

– Med en uttalad tillväxtstrategi där vi breddar East Capital Groups erbjudande till marknaden ser vi tydliga fördelar i en sammanslagning. Max Mitteregger och Staffan Östlin bedriver förvaltning med många likheter, och har stor respekt för varandras förmåga i att finna de mest attraktiva positionerna mot en del av aktiemarknaden där insiktsfulla investerare kan dra nytta av en avsaknad av genomlysning av många bolag. Med detta utökar vi vårt erbjudande inom alternativa investeringar och det är en sammanslagning som vi tror väldigt starkt på, säger Albin Rosengren, partner på East Capital Group.

Mittereggers fond Gladiator har haft ett tufft år med en nedgång på över 50 procent.

– Jag har under en tid varit intresserad av att hitta en plattform där Gladiator och den förvaltningsinriktning och filosofi som vi haft under många år kan leva vidare. En ledstjärna har varit att mina medinvesterare kan få den bästa möjliga fortsättningen. Jag känner Staffan sedan länge och vi har dessutom arbetat tillsammans under flera år. Det var naturligt att välja att kontakta honom och Adrigo om en sammanslagning av fonderna. Jag ser verkligen fram emot min nya roll som Senior Advisor och bollplank till den fortsatta förvaltningen, säger Max Mitteregger.

Givet ett godkännande från FI förväntas fonderna fusioneras under andra kvartalet 2022.