GIGGER: INGÅTT AVSIKTSFÖRKLARING BILDA SAMRISKBOLAG MED ECV

2021-11-15 08:54:56

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gigger har som ett led i den internationella satsningen ingått en avsiktsförklaring med Emerging Classified Ventures (ECV) om att bilda ett samriskbolag i syfte att etablera Giggers SaaS-plattformar på tillväxtmarknader runt om i världen.

Det framgår av ett pressmeddelande.

ECV har sitt huvudkontor i Sydney, Australien, och samarbetar genom samriskbolag med SaaS-bolag där de genom egna nätverk i över 90 länder i Asien, Amerika och Afrika, etablerar och kommersialiserar verksamheterna på nya marknader, heter det.

ECV innehar en portfölj bestående av över 100 onlinemarknadsplattformar på tillväxtmarknader i alla de länder där de är representerade.

Parternas avsikt är att ingå ett formellt avtal under det första kvartalet 2022.Direkt-SE