GIG: UPPREPAR INTÄKTS- OCH RESULTATPROGNOS FÖR 2020

2022-11-09 08:13:48

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bettingbolaget GIG, Gaming Innovation Group, upprepar sin prognos för helåret 2022 om intäkter på 87-93 miljoner euro med ett ebitda-resultat på 30-35 miljoner euro.

Det framgår av rapporten för det tredje kvartalet.

GIG:s vd Richard Brown är nöjd med utvecklingen under det tredje kvartalet, då intäkterna växte med 35 procent och det justerade ebitda-resultatet förbättrades med 47 procent, trots en säsongsmässigt lägre aktivitet under juli och augusti.

"I september uppnådde flera områden av verksamheten nya månatliga rekord, vilket sätter en god takt för de kommande kvartalen", skriver vd:n i rapporten.



Direkt-SE