GIG: JUST EBITDA-RESULTATET BLEV 10,8 MLN EUR (6,3) 4 KV

2023-02-15 08:09:00

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bettingbolaget GIG, Gaming Innovation Group, redovisar ett justerat ebitda-resultat på 10,8 miljoner euro (6,3) för det fjärde kvartalet 2022.

Nettoomsättningen uppgick till 26 miljoner euro (18,1). Rörelseresultatet (ebit) blev 4,0 miljoner euro (2,2).Direkt-SE