GHP: NETTORESULTATET BLEV 1,2 MLN KR 3 KV

2021-10-22 08:07:34

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) GHP Specialty Care redovisar ett resultat efter skatt på 1,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (6,7).

Nettoomsättningen uppgick till 295 miljoner kronor (278).

Ebitda-resultatet uppgick till 31,0 miljoner kronor (34,6) och ebitda-marginalen blev 10,5 procent (12,4).

Rörelseresultatet (ebit) var 4,1 miljoner kronor (9,3).Direkt-SE