Rapport Medicinteknikbolaget Getinge redovisar ett rejält vinstlyft för det första kvartalet. Det var dessutom klart bättre än analytikernas prognoser. 

Getinges ebita-resultat före engångsposter blev 1.079 miljoner kronor i det första kvartalet 2021 (661).

Analytikerna hade i genomsnitt förväntat sig ett ebita-resultat på 723 miljoner kronor, enligt Infronts estimatsammanställning.

Getinges omsättning för kvartalsperioden uppgick till 6.169 miljoner kronor (6.033). Analytikerna hade i snitt väntat sig en nettoomsättning på 5.914 miljoner.

Orderingången uppgick till 6.616 miljoner kronor (9.452). Förväntat var 6.305 miljoner.

Getinge bedömer fortsatt att omsättningen under 2021 kommer att stärkas successivt utifrån 2019 års nivå till som lägst 27 miljarder kronor, i takt med att sjukvården återgår till normal kapacitet.

Det framgår av delårsrapporten.

Analytikerna hade inför rapporten i genomsnitt väntat sig en omsättning på 27,3 miljarder kronor under 2021, enligt Infronts sammanställning.

Långsiktigt förväntar sig Getinge en omsättningstillväxt om 2-4 procent organiskt per år.