Getinges delårsrapport januari - juni 2021: Stark återhämtning av produkter för operationer

2021-07-16 08:00:00

Det andra kvartalet präglades av ett snabbt växande behov av produkter för hjärt-kärlkirurgi i Nordamerika, samt av ett akut behov av avancerade IVA-ventilatorer i Indien för att behandla patienter med COVID-19. Därutöver fortsatte den höga leveranstakten inom Getinges världsledande produkter för ECMO-terapi. Efterfrågan av produkter för laboratoriemiljö och Sterile Transfer till läkemedelsbolag, som intensifierades under pandemin, är ihållande stark. Orderingången återhämtar sig även inom Surgical Workflows, vllket väntas leda till stärkt nettoomsättning framöver.

"Valutaeffekter hade signifikant negativ inverkan på försäljning och resultat i kvartalet, säger Mattias Perjos, VD & koncernchef på Getinge. "Samtliga marginaler stärktes dock, tack vare en högre nyttjandegrad i fabrikerna och i serviceorganisationen samt förbättrad produktivitet".

Getinge har fortsatt implementera sin strategi, med fokus på produktutveckling, tillväxt och lönsamhet, i högt tempo. Under kvartalet lanserades bland annat Torin Artificial Intelligence som hjälper kunder att effektivt planera sina operationer, vilket är särskilt relevant just nu på grund av de långa operationsköer som uppstått på grund av COVID-19. Getinge fick även tre produkter inom portföljen för avancerade IVA-ventilatorer godkända för försäljning i USA. Konsolideringen av produktionen i New Jersey, USA, fortlöper enligt plan och ska vara slutförd vid årets utgång, vilket väntas bidra till god produktivitetsutveckling.

April - Juni 2021 i korthet
  • Nettoomsättningen ökade organiskt med 3,6 % och orderingången minskade med 6,1 % organiskt
  • Justerat bruttoresultat uppgick till 3 624 Mkr (3 723) och marginalen uppgick till 55,0 % (53,4)
  • Justerad EBITA uppgick till 1 250 Mkr (1 218) och marginalen uppgick till 19,0 % (17,5)
  • Justerat resultat per aktie uppgick till 3,04 kr (3,07)
  • Fritt kassaflöde uppgick till 1 228 Mkr (1 368)

Telefonkonferens

Telefonkonferens med Mattias Perjos, VD & koncernchef, och Lars Sandström, Finansdirektör, hålls den 16 juli kl. 10.00 - 11.00 svensk tid. Vänligen se telefonnummer nedan för att delta:

SE: +46850558365
UK: +443333009268
US: +16319131422

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk: https://tv.streamfabriken.com/getinge-q2-2021

Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen:
https://www.getinge.com/sv/om-oss/investerare/rapporter-presentationer 

Agenda
09:45    Ring in till konferensen
10:00    Presentation
10:30    Q&A
11:00    Avslutning

Inspelning tillgänglig i 3 år
En inspelning finns tillgänglig i 3 år via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/getinge-q2-2021

Mediakontakt:

Lars Mattson, Head of Investor Relations
Tel: +46 (0)10 335 0043
Email: lars.mattsson@getinge.com

Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2021 kl 08.00 CEST.

Kort om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Cision