Rapport Medicinteknikbolaget Getinges ebita-resultat före engångsposter blev 1.412 miljoner kr i det fjärde kvartalet 2018. Analytiker hade i genomsnitt siktat på ett ebita-resultat om 1.282 miljoner kr enligt Infront Datas sammanställning av sex analytikers prognoser. Aktien steg 15 procent efter att rapporten publicerats.

Getinges omsättning för kvartalsperioden uppgick till 7.890 miljoner kr. Analytiker hade väntat sig en nettoomsättning på 7.989 miljoner.

Orderingången uppgick till 6.729 miljoner kr, förväntat var 7.278 miljoner.

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 kr per aktie för helåret (1,50). Snittprognosen pekade mot en utdelning om i snitt 1,58 kr.

Getinges ebita-resultat kom in klart högre än väntat och Mattias Perjos lyfter i sitt vd-ord fram bolagets kostnadskontroll.

”Vi ser tecken på att marginalerna börjar förbättras – den justerade bruttomarginalen var för första gången under 2018 sekventiellt högre, om än marginellt. Vi har god kontroll på rörelsekostnaderna, vilka valutajusterat var i nivå med föregående kvartal. Detta trots att omkostnaderna är säsongsmässigt högst i årets fjärde kvartal”, skriver Mattias Perjos i rapporten.

Getinges justerade ebita-marginal uppgick till 17,9 procent och det var 1,8 procentenheter högre än snittestimatet från Infront Data.

Bolaget spår att omsättningen kommer att växa med 2-4 procent organisk under 2019, i enlighet med bolagets långsiktiga mål och med analytikers förväntningar.