Aktie Getinge sänker sin prognos för organisk tillväxt av nettoomsättning för 2022. Den nya prognosen väntas ligga i linje med nettoomsättningen 2021. 

”De två främsta utmaningarna utgörs av en mild influensasäsong globalt, vilket innebär minskad efterfrågan på produkter för bland annat ECMO-terapi, samt en snabbt minskad aktivitet i tillverkning av covid-19-vaccin, till vilken Getinge levererar Sterile Transfer-produkter. Därtill påverkas omsättningstillväxten negativt av nedstängningarna i Kina, som förstärkt störningarna i leverantörskedjan, Rysslands invasion av Ukraina och brist på sjukvårdspersonal för att skyndsamt hantera uppskjutna planerade hjärtkärloperationer”, skriver bolaget.

Vidare skriver bolaget att lägre försäljningsvolymer och ofördelaktig produktmix förväntas påverka ebitda-marginalen negativt med 1-2 procentenheter.

Getinge förväntar sig en fortsatt stark finansiella position med låg nettoskuld och ett positivt operationellt kassaflöde. Getinges långsiktiga finansiella mål kvarstår då bolaget väntar sig att den underliggande efterfrågan ska vara god under de kommande åren.