Getinge publicerar årsredovisning för 2022

2023-03-31 09:00:00

- Efter att ha levt med en global pandemi som påverkat vår värld under flera år, blev 2022 ännu ett utmanande år, säger Mattias Perjos, VD och koncernchef för Getinge. - Rysslands invasion av Ukraina orsakar mänskligt lidande och sätter stor press på den globala handeln. Utmaningarna i försörjningskedjan och komponentbristen höll i sig, samtidigt som inflationen steg på ett globalt plan.

För att adressera utmaningarna har Getinge fortsatt arbeta tillsammans med kunder och partners för att göra livräddande teknologi tillgänglig för fler människor. Getinge gjorde även viktiga framsteg inom hållbarhet och har fortsatt arbeta för att bli CO\2\-neutralt i egen verksamhet till 2025.

- Exempelvis använder vi nu mer än 60 % förnybar energi i vår produktion och totalt minskade CO\2\-utsläppen i produktion med 48 % jämfört med år 2021. Vi har också fortsatt att utveckla produkter och tjänster som minskar våra kunders miljöpåverkan. Vårt långsiktiga hållbarhetsarbete löper på med målet att bli ett netto-noll-utsläppsföretag till 2050, förklarar Mattias Perjos.

Getinges organiska orderingång respektive nettoomsättning minskade under 2022 jämfört med 2021, men medtechbolaget ser fortsatt bra möjligheter att utveckla erbjudandet ytterligare för att möta kundernas behov och på så sätt utöka marknadsandelarna.

- Vi utökar vårt erbjudande genom förvärv och vi ser, kanske mer än någonsin, hur den digitala utvecklingen inom sjukvården bidrar till att fler patienter kan behandlas på ett säkrare sätt, samtidigt som arbetsmiljön påverkas positivt och kostnaderna hålls i schack. Vi har världsledande digitala lösningar som bidrar till detta och fler är på väg, säger Mattias Perjos. - Tillsammans med våra kunder och leverantörer arbetar vi nu för att skapa en bättre arbetsmiljö på sjukhus och life science-instititioner, med produkter som förenklar deras arbete och leder till ökad produktivitet och att fler liv kan räddas.

Getinges årsredovisning för 2022, inklusive hållbarhetsrapport, finns på www.getinge.com/se.

Mediakontakt:

Lars Mattsson, Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0) 734 244 692
E-mail: lars.mattsson@getinge.com

Denna information är sådan information som Getinge AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars, 2023 kl. 09.00 CEST.

Om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Cision