Aktie Certifieringsorganet Tüv Süd har beslutat att omgående upphäva CE-certifikatet för medicinteknikbolaget Getinges aortaballongpump, Cardiosave. Det framgår av ett pressmeddelande. Getinge har fått tre månader på sig att vidta korrigerande åtgärder.

Under de tre berörda månaderna kommer Getinge inte att tillhandahålla ballongpumpar till kunder som kräver CE-certifikat, vilket representerar 70 miljoner kronor av den årliga försäljningen av aortaballongpumpen Cardiosave.

”Givet den information Getinge har idag, bedöms de finansiella effekterna för Getinge inte bli materiella”, skriver bolaget.

70 miljoner kronor motsvarar för det senaste helåret 2022 0,2 procent av Getingekoncernens omsättning.

CE är en produktmärkning inom EU. Den innebär att produkten uppfyller nödvändiga krav när det kommer till bland annat hälsa, miljö och säkerhet för att kunna säljas på den inre marknaden.