Coronapandemin Medicinteknikbolaget Getinge utökar produktionskapaciteten för ventilatorer (respiratorutrustning) med 60 procent för att möta den ökade efterfrågan som orsakats av covid-19-pandemin, framgår av en presskommuniké.

Getinge har sedan utbrottet av covid-19 sett en ökad global efterfrågeökning på ventilatorer, extrakorporeal livsuppehållande teknik (ECLS) och avancerad monitorering för intensivvårdsenheter.

”För att möta den globala efterfrågan kommer Getinge tillfälligt att öka sin produktion av ventilatorer med 60 procent 2020 jämfört med 2019 i produktionsanläggningen i Solna”, skriver Getinge.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO utvecklar ungefär 14 procent av personer drabbade av covid-19 allvarliga sjukdomar som kräver sjukhusvistelse och syrestöd, och 5 procent kräver inläggning på en intensivavdelning.

”För att möta den ökade efterfrågan på ventilatorer inför vi ytterligare ett skift i vår produktionsanläggning”, säger Elin Frostehav, Vice President Critical Care Getinge.

De producerade ventilatorerna kommer att levereras globalt, framgår vidare av pressmeddelandet.

År 2019 producerade Getinge fler än 10.000 ventilatorer, vilket motsvarar cirka 3 miljarder kronor av nettoomsättningen (inklusive service och reservdelar). Produktionen 2020 har varit igång utan störningar och Getinge kommer nu att öka produktionen ytterligare givet fortsatt materialtillgång från underleverantörer. Produktionsökningen kommer att påbörjas omgående och ske i nära samarbete med Getinges underleverantörer.

Den förväntade ökningen i efterfrågan och produktionskapacitet för ventilatorer förväntas vara positivt för Getinges resultat.

Analytiker och journalister har gjort Getinges andel av ventilatormarknaden till en följetång sedan utbrottet av coronaviruset i Kina och första gången Nyhetsbyrån Direkt skrev om saken var redan i början av februari.

Getinges aktie var upp med omkring 7 procent på tisdagseftermiddagen.