Rapport Medicinteknikbolaget Getinge nådde inte upp till analytikernas förväntningar när det gäller resultat och omsättning. Däremot var orderingången starkare än väntat. 

Getinges ebita-resultat före engångsposter blev 1.817 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2020 (1.673).

Analytikerna hade i genomsnitt räknat med ett justerat ebita-resultat om 1.978 miljoner kronor, enligt Infronts konsensus.

Getinges omsättning för kvartalsperioden uppgick till 8.839 miljoner kronor (8.498).

Analytikerna hade väntat sig en nettoomsättning på 9.038 miljoner, enligt Infront.

Orderingången uppgick till 7.137 miljoner kronor (7.194), förväntat var 6.857 miljoner.

Spår omsättning på minst 27 miljarder

Getinge bedömer att omsättningen under 2021 kommer att stärkas successivt utifrån 2019 års nivå till som lägst 27 miljarder kronor, i takt med att sjukvården återgår till normal kapacitet.

Det framgår av bokslutsrapporten.

Analytikerna hade inför rapporten i genomsnitt väntat sig en omsättning på 27,3 miljarder kronor under 2021, enligt Infronts sammanställning.