Aktie Getinges dotterbolag Atrium Medical har ingått ett förlikningsavtal med kärandenas huvudombud för den federala rättsprocessen gällande kirurgiska nätimplantat i USA. Bolaget reserverar samtidigt ytterligare 600 miljoner kronor, för att täcka förlikningen utöver de hittills uppkomna rättegångskostnaderna.

Getinge aviserade i oktober 2018 att reserveringar om 1,8 miljarder kronor görs för att täcka förväntade kostnader för skadeståndskrav gällande kirurgiska nätimplantat i USA.

Bolaget spår att onsdagens förlikning blir slutgiltig och att betalning kommer att göras under första halvåret 2022, enligt pressmeddelandet.

”Jag är nöjd att vi kan lägga detta bakom oss och därmed fokusera fullt ut på vår verksamhet och att leverera på vår strategi”, kommenterar bolagets vd Mattias Perjos i pressmeddelandet.

”Det finns för närvarande cirka 3.200 käranden i den konsoliderade federala multidistriktsprocessen och förlikningen syftar till att maximera deltagandet av de allra flesta anspråken som har framställts fram till den 30 november 2021”, skriver Getinge vidare.

Förlikningsbeloppet kommer att finansieras med tillgängliga medel och reserveringen kommer att redovisas som en jämförelsestörande post och påverka rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2021, enligt pressmeddelandet.