Aktie Medicinteknikbolaget Getinge har tecknat ett avtal om att förvärva nederländska Applikon Biotechnology för cirka 840 miljoner kr (80 miljoner euro) kontant. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ytterligare högst cirka 630 miljoner kr (60 miljoner euro) kan betalas ut under 2021-2022 om avtalat resultat uppnås under 2020-2021, skriver Getinge.

Förvärvet kommer att finansieras via banklån och nettoskulden i relation till ebitda förväntas öka med 0,2x i samband med att affären genomförs, uppger Getinge.

Applikon Biotechnology är verksamt inom området för avancerade bioreaktorsystem för biofarmaceutisk forskning och har en årlig nettoomsättning om cirka 450 miljoner kr. Bolaget har cirka 180 anställda.

För Getinge som helhet förväntas förvärvet inte ha någon väsentlig påverkan på rörelseresultat och resultat per aktie för 2020.

Affären förväntas slutföras under det första kvartalet 2020.