Rapport Medicinteknikbolaget Getinges ebita-resultat före engångsposter blev 661 miljoner kr i det första kvartalet 2020 (369). Utfallet var i linje med den omvända vinstvarning och de preliminära besked som bolaget gav den 9 april och därmed i linje med analytikernas snittestimat gällande ebita-resultatet om 660 miljoner kr, enligt Infronts sammanställning.

Getinges omsättning för kvartalsperioden uppgick till 6.033 miljoner kr (5.548), motsvarande en organisk tillväxt om 3,8 procent och helt i enlighet med tidigare besked från bolaget. Analytikerna hade väntat sig en nettoomsättning på just 6.033 miljoner, enligt Infront.

Orderingången uppgick till 9.452 miljoner kr (6.173), motsvarande en organisk tillväxt om 47,2 procent, och ett par miljoner högre än det preliminära beskedet tidigare under april.