Rapport Getinge redovisar ett resultat som var sämre än vad analytikerna väntat sig. Medicinteknikbolaget spår att det första halvåret blir svagt men bolaget höjer ändå utdelningen. 

Getinges ebita-resultat före engångsposter blev 1.317 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2022.

Analytikerna hade i genomsnitt förväntat sig ett ebita-resultat på 1.406 miljoner kronor, enligt Infronts estimatsammanställning.

Getinges omsättning för kvartalsperioden uppgick till 8.498 miljoner kronor. Analytikerna hade i snitt väntat sig en nettoomsättning på 8.380 miljoner.

Orderingången uppgick till 8.019 miljoner kronor. Förväntat var 8.053 miljoner.

Styrelsen föreslår en utdelning på 4:25 kronor per aktie för 2022 (4:00). Förväntningarna låg på en utdelning om 4:12 kronor per aktie.

Väntar sig ett svagt första halvår

Getinge förväntar sig att nettoomsättningen för helåret 2023 ökar med 2-5 procent organiskt.

Det framgår av bokslutet för 2022.

Analytikernas förväntningar enligt Infront var en organisk omsättningsökning på 2,6 procent under 2023.

”För 2023 förväntar vi oss ett svagare första halvår, som en följd av fortsatt utmanande jämförelsetal avseende betydande delar av Acute Care Therapies och Life Science, medan det andra halvåret förväntas bli starkare. Detta tar oss till en god tillväxt under det andra halvåret och en förväntad organisk omsättningstillväxt om 2-5 procent för helåret”, skriver Getings vd Mattias Perjos i vd-ordet av bokslutet.

Bokslutet har fått en rubrik som lyder: ”externa utmaningar kvarstår men förväntas avta under 2023”.

Medicinteknikbolaget Getinge ger för helåret 2023 ingen prognos för sin marginal utan enbart för sin volym där nettoomsättningen väntas öka inom intervallet 2-5 procent för helåret.

En osäker omgivning utifrån ett volymperspektiv gör att Getinge avstår från att lämna en marginalprognos, sa Getinges vd Mattias Perjos under onsdagens telefonkonferens och tillade ”volym är en nyckelfaktor”.

Utan att ge någon kvantifiering kan dock Getingekoncernens marginal komma att gå mot en mindre förbättring då Getinge arbetar med priser och produktivitetsförbättringar.

Hjärt- lungsystemet ECMO väntas under 2023 återvända till en ensiffrig tillväxt medan försäljningen av respiratorer väntas nå en i stort sett oförändrad nivå för helåret.

Getinge-chefen inledde sin presentation med att konstatera att statusen för sjukvården i nuläget innebär att man får mindre till en ökad kostnad.

Karantänen under pandemin har gjort att folk hållit sig mer hemma och gett ett svagare immunförsvar som ger fler patienter. Samtidigt har standardoperationer senarelagts under pandemin, vilket har skapat en vårdskuld.

Patienter som har undvikit sjukhus under pandemin har även gett svårare fall med diagnoser i senare sjukdomsskeden.

Andelen personal som bränner ut sig ökar då de går på knäna med tanke på den arbetsbelastning som råder på sjukhusen, vilket ger en kompetensbrist och avsaknad av kapacitet.

Mattias Perjos uppgav sig se ett behov av produkter med en lättare inlärningskurva.