Getinge förvärvar Ultra Clean Systems Inc.

2023-03-14 15:00:00

Ultraljudsrengöring är ett viktigt delmoment vid rengöring av särskilt komplexa kirurgiska instrument, exempelvis sådana som används vid robotkirurgi, med syftet att minimera risken för sjukhusrelaterade infektioner.

- Tack vare Ultra Cleans expertis och teknologi utökas vårt erbjudande till sterilcentraler i Nordamerika avsevärt, till att omfatta ett komplett utbud av processutrustning, förbrukningsvaror och IT-lösningar, säger Stéphane Le Roy, President Surgical Workflows på Getinge. - Getinges globala försäljningsorganisation kommer att vara en utmärkt plattform för att accelerera användandet av Ultra Cleans teknologi.

Ultra Clean Systems Inc. är baserat nära Tampa, Florida i USA och omsatte 90 Mkr år 2022. I nästan ett decennium har Getinge varit exklusiv distributör av Ultra Clean Systems erbjudande i Nordamerika. Genom den vertikala integrationen kommer Getinge att säkerställa optimal servicekontinuitet för de redan hundratals installerade enheterna i USA.

Becky Cale, President samt O'Brien Cale, CEO och grundare av Ultra Clean Systems säger:
- Ultra Clean Systems stöttar Getinges strategiska ambition, och uppmärksammas för sin tekniska expertis inom ultraljudsrengöring. Vi känner en enorm stolthet över att veta att våra kunder kommer att fortsätta dra nytta av de kvalitetsprodukter som Ultra Clean Systems är kända för.

Getinge förvärvar 100% av aktierna i Ultra Clean Systems Inc. För 170 Mkr (16 MUSD). Getinge förväntar sig inga väsentliga integrationskostnader under 2023.

Förvärvet förväntas inte ha materiell påverkan på Getinges rörelseresultat och resultat per aktie för 2023.

För mer information om Ultra Clean Systems Inc.: https://ultracleansystems.com/

Investors Relations:

Lars Mattson, Investor Relations
Tel: +46 (0)10 335 0043
Email: lars.mattsson@getinge.com

Mediakontakt:

Anna Appelqvist, Corporate Communications
Tel: +46 (0)10 335 5906
Email: anna.appelqvist@getinge.com

Kort om Getinge
Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Cision