Getinge får säljgodkännade i USA av FDA för iCast™ stentsystem

2023-03-24 16:45:00

Höftartärsjukdom är en typ av perifer arteriell sjukdom (PAD), vilket är ett allvarligt tillstånd som bara i USA drabbar 8 miljoner personer årligen,[[[i]]] där åderförkalkning skapar förträngning och blockage av perifera artärer. I takt med att världens befolkning åldras och allt fler drabbas av diabetes och fetma, uppskattas det att fler personer kommer att drabbas av höftartärsjukdom.

"Vi är glada över att iCast™-stentsystemet har godkänts i USA för användning i höftartärer för att gynna ett ännu större antal patienter", säger Elin Frostehav, President Acute Care Therapies på Getinge. "Den globala marknaden för denna typ av stentar växer med en årlig takt på 5%. Getinge kommer att fortsätta att öka kapaciteten under hela året för att möta efterfrågan."

iCast-stenten, som utanför USA säljs under varumärket Advanta V12 , har använts av kliniker i mer än 20 år och är den mest kliniskt utvärderade ballongexpanderbara polytetrafluoretylen (ePTFE)-täckta stenten i världen, med klinisk data publicerade i mer än 300 artiklar.

Mediakontakt:

Anna Appelqvist, Vice President Corporate Communications
Tel: +46 (0)10 335 5906
E-mail: anna.appelqvist@getinge.comppelqvist@getinge.com (anna.appelqvist@getinge.com)

Kort om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

[i] Norgren L, Hiatt WR, Dormandy JA, et al. Inter-society consensus for the management of peripheral arterial disease (TASC II). J Vasc Surg. 2007;45(Suppl S):S5-S67

Cision