Aktie Getinge emitterar ett covid-19-företagscertifikat på 1 miljard kronor. Certifikatet är i enlighet med ICMA social bond principles, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Kapitalet ska enligt Getinge uteslutande gå till att finansiera ökad produktion av ventilatorer, samt andra kapitalbehov för att öka produktionen av utrustning mot pandemin covid-19.

Bland investerarna i transaktionen märks bland annat H&M-familjen Perssons investmentbolag Ramsbury Invest, Familjen Erling Persson Stiftelse och Spiltan Fonder.

Getinge skriver att bolaget sedan utbrottet av covid-19 sett ökad global efterfrågan på avancerade ventilatorer, extrakorporealt livsuppehållande utrustning och avancerad monitorering för användning inom intensivvården.

För att möta efterfrågan ska Getinge tillfälligt öka sin produktion av avancerade IVA-ventilatorer med 160 procent i år, till totalt 26 000 ventilatorer. Under 2019 producerade Getinge cirka 10 000 avancerade IVA-ventilatorer vid sin produktionsanläggning i Solna.

På grund av den brådskande situationen har Getinge beslutat att inleda denna finansieringsram utan att inhämta yttrande från andra parter.