GETINGE: DANSKE BANK HÖJER RIKTKURSEN TILL 408 KR (390) (NY)

2021-10-14 10:13:01

(Tillägg: från andra stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Danske Bank Markets höjer sin riktkurs för Getinge till 408 kronor från 390 kronor. Rekommendationen köp upprepas, enligt en analys.

Danske räknar med att Getinge kommer att leverera ännu en stark rapport för det tredje kvartalet och förutspår en solid utveckling i de flesta segment. Banken tror vidare att Getinge kommer att visa sig ha hanterat frågor gällande leveranskedjor och stigande fraktpriser väl.

Trenderna från andra kvartalet har enligt Danske fortsatt under det tredje kvartalet, om än med viss variation på grund av att Deltavarianten av coronaviruset slagit hårt mot vissa amerikanska delstater och kan antas ha påverkat upphandlingsprocesser. Banken uppskattar att denna negativa kortsiktiga inverkan på försäljningen inom hjärt/kärl-området dock har vägts upp av ytterligare försäljning inom ventilatorer.

Danske Bank ser också förbättringsutrymme för marginalerna. En bättre mix och fortsatta förbättringar inom Surgical Workflow väntas leda till kraftiga marginalförbättringar.

Företagsaffärer skulle dessutom kunna lyfta Getinges resultat, anser Danske Bank som bedömer att bolaget har cirka 15 miljarder kronor som skulle kunna användas för förvärv.Direkt-SE