GENOVA PROPERTY: KÖPER TVÅ FASTIGHETER FRÅN SBB FÖR 153 MLN KR

2022-05-23 15:05:22

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Genova har avtalat om att förvärva två fastigheter från SBB i Norrtälje till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 153 miljoner kronor före avdrag för latent skatt.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Årligt hyresvärde uppgår till 10,5 miljoner kronor med ett bedömt driftnetto om 7,2 miljoner kronor.

Majoriteten av hyresintäkterna kommer från gymnasieverksamhet som bedrivs av Norrtälje kommun och Skärgårdsgymnasiet.

Den genomsnittliga återstående avtalstiden uppgår till cirka 4,3 år.Direkt-SE