Sparande Många aktie- och fondsparare får nu ränta på likvida medel på Investeringssparkonton, ISK, men några aktörer håller fortfarande kvar vid nollräntan. Privata Affärer har sammanställt räntesatserna hos de största aktörerna på den svenska sparmarknaden.

Allt fler aktörer inför ränta på de likvida medel som kunden förvarar på Investeringssparkonton, ISK. Den gäller alltså för pengar som finns på kontot, men som inte placerats i fonder eller andra tillgångar.

SEB blev den 26 oktober förra året bland de första i Sverige med att införa inlåningsränta på den populära kontotypen. Därefter följde nätmäklarna Nordnet och Avanza, som båda skruvade upp räntan från noll med start efter årsskiftet.

Under förra veckan gav även de två storbankerna Handelsbanken och Swedbank besked om att de inför ränta på sina ISK-konton. Privata Affärer har sammanställt de aktuella räntenivåer hos de största aktörerna på den svenska sparmarknaden (se tabell längre ned).

Genomgången visar att några aktörer fortfarande står fast vid nollräntan, exempelvis Nordea som är ensam bland storbankerna på den punkten.

Vi ser ständigt över vårt erbjudande och strävar alltid efter att vara konkurrenskraftiga, uppger bankens kommunikatör Hugo Laigar i en kommentar till Privata Affärer. 

Bland övriga större aktörer med nollränta finns Danske Bank, Länsförsäkringar och Skandia. Länsförsäkringar utlovar dock en förändring.

– Tyvärr har vi ingen inlåningsränta på ISK i dag, men vi jobbar på en lösning som gör att vi kan erbjuda det troligen från halvårsskiftet, uppger bolagets pressavdelning i mejl.

Skandia hänvisar till en svag kundefterfrågan som skälet till att pensionsbolaget inte ger någon ränta på ISK.

– Eftersom ISK primärt används för att investera i värdepapper och våra kunder i väldigt stor utsträckning nyttjar den kontotypen just till att investera i värdepapper, och inte enbart placera likvider på, har vi inte sett en efterfrågan från kunder om inlåningsränta på ISK, uppger presskontakten Johanna Näsholm till Privata Affärer.

Tongångarna från Danske Bank är betydligt mer återhållsamma.

– Vi har för närvarande inte någon inlåningsränta på ISK eftersom syftet med ISK är placera pengarna direkt och inte att ha likvida medel på kontot, uppger Anneli Adler, chef för privatmarknad på Danske Bank Sverige, i en skriftlig kommentar.

Avanza förde ett liknande resonemang i samband med att nätmäklaren, trots allt, beslutade att införa ränta på ISK. Bolagets räntesatser skiljer sig åt mellan olika kundgrupper, aktiva handlare som kan hålla en position bara under en dag och vara likvida över natten får en högre ränta.

– Andra som inte har likviditet i samma utsträckning, och som vi inte heller tycker bör ha det på ISK, får lite mindre. Vi förordar inte att man har likviditet på ett ISK-konto och vill då inte uppmuntra till det, sa kommunikationschefen Sofia Svavar till Privata Affärer. Avanzas kundgrupp ”Bas” får i dag en ränta på 0,25 procent på ISK.

Att ha oinvesterat kapital på ett ISK under en längre tid är en synnerligen dålig affär. För de allra flesta är räntan låg eller obefintlig och kompenserar inte ens för den årliga skatten, vilken dras på det totala beloppet på kontot i samband med deklarationen.

I år mer än fördubblas skatten på ISK, jämfört med 2022-års nivå, till 0,882 procent.

Samtidigt uppväger inte heller de blygsamma ISK-räntorna den höga inflationstakten i Sverige. I december uppgick kärninflationen, som rensar bort prisökningar på energi, till 8,4 procent på årsbasis.

Tabell: Aktuella ISK-räntor hos de största aktörerna på den svenska sparmarknaden. Avanza och Nordnets räntesatser skiljer sig åt mellan olika kundgrupper. Källa: Bolagen

Bolag ISK-ränta (%) Infördes
SEB 0,3 26 oktober 2022
Nordnet 0,25-1,94 1 januari 2023
Avanza 0,25-1,94 1 januari 2023
Handelsbanken 0,5 19 januari 2023
Swedbank 0,5 20 januari 2023
Nordea 0
Danske Bank 0
Skandia 0
Länsförsäkringar 0