GENMAB: RÖRELSERESULTATET 787 MLN DKK 2 KV (4.497)

2021-08-11 17:13:05

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det danska läkemedelsbolaget Genmab redovisar ett rörelseresultat på 787 miljoner danska kronor för det andra kvartalet 2021 (4.497).

Nettoomsättningen uppgick till 1.972 miljoner danska kronor (5.451).

Genmab höjer prognoserna för helåret 2021. Numera räknas intäkter om 7,3-7,9 miljarder danska kronor, jämfört med föregående prognos om 6,8-7,5 miljarder kronor.

Rörelsekostnaderna väntas nu uppgå till 5,5-5,8 miljarder danska kronor. Tidigare prognostiserades kostnader om 5,5-5,8 miljarder.

Rörelseresultatet spås uppgå till 1,5-2,4 miljarder danska kronor, en höjning från tidigare 1-2 miljarder danska kronor.

Bolagets prognoshöjningar görs huvudsakligen mot bakgrund av högre royalties från Darzalex.Direkt-SE