GENETIC ANALYSIS: NETTORESULTATET BLEV -7,7 MLN NOK 1 KV

2022-05-13 08:40:07

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Diagnostikbolaget Genetic Analysis redovisar ett nettoresultat på -7,7 miljoner norska kronor (-8,2) för det första kvartalet 2022.

Försäljningen steg till 2,5 miljoner norska kronor (1,0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6,3 miljoner norska kronor (-5,1) med likvida medel om 39,8 miljoner norska kronor (18,1) vid rapportperiodens utgång.

Bolaget framhåller i rapporten att marknadsutsikterna stöder Genetic Analysis tillväxtstrategi.Direkt-SE