GENERIC: STARK KUNDTILLVÄXT 3 KV, OMSÄTTNING +14%

2020-11-13 08:36:25

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade Generic Sweden, som bedriver telekomverksamhet med fokus på områden där det ställs höga krav på tillförlitlighet, ökade sin nettoomsättning med 14 procent under tredje kvartalet 2020 till 19,6 miljoner kronor (17,2).

Rörelseresultatet låg på 4,0 miljoner kronor (4,0) och rörelsemarginalen var 20,3 procent (23,5). Nettoresultatet blev 3,1 miljoner kronor (3,1), motsvarande 0:25 kronor per aktie (0:26).

"Vi har haft ett intensivt kvartal på Generic med stark kundtillväxt och det är våra tjänster inom Messaging som efterfrågas i hög utsträckning. Tillväxten drivs både av befintliga kunder och av nytillkomna. Under kvartalet har vi tecknat 77 nya kundavtal, varav ett antal större kontrakt", skriver Generics vd Jonas Jegerborn i rapporten.

Påverkan från covid-19-pandemin var sammantaget begränsad under kvartalet för Generic och bolaget kunde skönja en positiv trend mot slutet av kvartalet, enligt vd.Direkt-SE