GENERIC: RÖRELSEVINST STEG 112% 1 KV, AKTIEN +15%

2021-05-19 09:31:01

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade Generic Sweden avancerar 15 procent i öppningshandeln på onsdagen efter sin delårsrapport.

Bolaget, som bedriver telekomverksamhet med fokus på områden där det ställs höga krav på tillförlitlighet, redovisar ett nettoresultat för det första kvartalet 2021 på 4,5 miljoner kronor (2,1). Rörelseresultatet ökade 112 procent till 5,7 miljoner kronor (2,7).

Nettoomsättningen i kvartalet steg till 26,9 miljoner kronor (18,3).Direkt-SE