Rapporter Elinstallationsbolaget Garos omsättning inom affärsområdet Garo E-mobility blir svagare än förväntat för det fjärde kvartalet 2022. Det meddelar bolaget i ett pressmeddelande.

Anledningen sägs vara komponentbrist, samtidigt som resultatet påverkas negativt av engångskostnad till följd av byte av teknisk plattform inom affärsområde Garo E-mobility.

Garo, som utvecklar och tillverkar produkter och helhetslösningar för elinstallation och elfordon, kommunicerade i sin delårsrapport för tredje kvartalet en nettoomsättning för fjärde kvartalet i linje med eller strax under motsvarande kvartal 2021.

”Leveransförmågan inom Garo E-mobility har under fjärde kvartalet varit fortsatt problematisk”, heter det.

Utvecklingen inom Garo Electrification är samtidigt god och i linje med bolagets förväntningar och tidigare lämnad information. Sammantaget resulterar detta i en nettoomsättning för fjärde kvartalet som uppgår till cirka 340 miljoner kronor (370).

Vidare har koncernens rörelseresultat för fjärde kvartalet belastats med cirka 15 miljoner kronor av engångskaraktär till följd av byte av teknisk plattform inom E-mobility. Garos rörelseresultat för fjärde kvartalet förväntas därmed uppgå till cirka 9 miljoner kronor, ned från 58 miljoner kronor för ett år sedan.

Garos bokslutskommuniké för 2022 offentliggörs den 23 februari 2023.