Rapporter Garo, som utvecklar och tillverkar produkter och helhetslösningar för elinstallationsmarknaden, redovisar ett rörelseresultat på 8,9 miljoner kronor (57,7) under fjärde kvartalet 2022. Det var i linje med de preliminära siffror som bolaget lämnade i samband med en vinstvarning i januari. 

Resultatet efter skatt blev 7,0 miljoner kronor (46,4). Resultatet per aktie uppgick till 0,14 kronor (0:93).

Nettoomsättningen uppgick till 342 miljoner kronor (370). En utdelning om 0,80 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (1,40).