GARO: RÖRELSEMARGINAL 16,1% 2 KV, TILLVÄXT 43%

2021-08-12 08:32:30

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Garo, som utvecklar och tillverkar produkter och helhetslösningar för elinstallationsmarknaden, redovisar ett resultat efter skatt på 42,6 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021 (18,1). Resultatet per aktie uppgick till 0:85 kronor (0:36).

Rörelseresultatet blev 55,1 miljoner kronor (30,3), med en rörelsemarginal på 16,1 procent (12,7).

Nettoomsättningen uppgick till 341 miljoner kronor (238). Tillväxten uppgick till 43 procent.Direkt-SE